ข้ามพ้นศาสนา: จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก

รหัสสินค้า: 9786164810020
สำนักพิมพ์ สวนเงินมีมา
ผู้แต่ง องค์ทะไลลามะ ผู้แปล นัยนา นาควัชระ
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 224

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 320 บาท

Special Price 256 บาท

หนังสือเข้า 25-02-2019

ได้รับ 256 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีค้นพบคุณธรรมที่เราทุกคนมีอยู่ในตน ท่ามกลางวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลายซึ่งเป็นเปลือกนอก เราจะค้นพบแก่นแท้ที่ดีงามของมนุษยชาติ ที่เราทุกคนจะใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตร่วมกัน

          พระนิพน์ ข้ามพ้นศาสนา : จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก คือยาขนานนอกที่ทรงปรุงขึ้นมาในเวลาที่ประชาคมโลกกำลังป่วยไข้ ด้วยโรค “โลกไร้พรมแดน แต่ใจคนกลับคับแคบติดตัน” อย่างยิ่ง หากไม่มีจริยธรรมใหม่ที่ไปพ้นศาสนาและมีคุณค่าสำหรับคนทั้งโลกอย่างเสมอหน้ากัน ทั้งแก่คนที่มีศาสนา ไม่มีศาสนา เปี่ยมศรัทธาหรือสิ้นศรัทธาเสียแล้ว โลกในยุคสมัยของเราก็คงยากจะมีสันติภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืน

-- ว. วชิรเมธี

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ใหม่: จริยธรรมแบบโลกวิสัย

บทที่ 1 “โลกวิสัย” ในมุมมองใหม่

บทที่ 2 เราเป็นมนุษย์เหมือน ๆ กัน

บทที่ 3 การแสวงหาความสุข

บทที่ 4 ความกรุณา...รากฐานของความผาสุก

บทที่ 5 ความกรุณากับปัญหาเรื่องความยุติธรรม

บทที่ 6 การพิจารณาแยกแยะ

บทที่ 7 จริยธรรมในโลกที่เราอยู่ร่วมกัน

ส่วนที่ 2 อบรมบ่มหัวใจด้วยการฝึกจิต

บทที่ 8 มีจริยธรรมในชีวิตประจำวันอย่างมีสติ

บทที่ 9 รับมือกับกิเลส

บทที่ 10 เจริญคุณธรรมที่เป็นกุญแจสำคัญ

บทที่ 11 การเจริญภาวนาเพื่อบ่มเพาะจิต