ลด 10%

ข้าพเจ้าทดลองความจริง อัตชีวประวัติของมหาตมา คานธี

รหัสสินค้า: 9786164830011
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ผู้แต่ง มหาตมา คานธี ผู้แปล กรุณา กุศลาสัย
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 796

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 750 บาท

Special Price 675 บาท

หนังสือเข้า 23-01-2019

ได้รับ 675 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

"โลกแห่งวันพรุ่ง จะเป็นและต้องเป็นโลกที่ยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งอหิงสธรรมนี้เป็นกฎเกณฑ์อันดับแรกและจากกฎเกณฑ์นี้ความอยู่เย็นเป็นสุขอื่นก็จะตามมา
ปัจเจกบุคคล กลุ่มชน อีกทั้งประเทศชาติทั้งหลายจะต้องยึดหลักอหิงสธรรมอันได้แก่วิถีทางแห่งความรักและเมตตาปรานี
หากเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าโลกแห่งวันพรุ่งจะไม่มีความขาดแคลนจะเป็นโลกที่ปราศจากสงคราม ปราศจากการปฏิวัติและการนองเลือด
ความเจริญก้าวหน้าจะต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี"

- มหาตมา คานธี

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

คำขอบคุณ
คำนำสำนักพิมพ์ในการพิมพ์ครั้งที่ ๔
คำนำสำนักพิมพ์ในการพิมพ์ครั้งที่ ๓
คำปรารภ โดย พระภัทรมุนี
FORWORD BY A.B. GOKHALE
คำนำ (คำแปล) โดย เอ.บี. โคขเล
จากผู้แปล
คำปรารภ โดย เอ็ม.เค. คานธี

๑ กำเนิดและบรรพบุรุษ
๒ ปฐมวัย
๓ แต่งงานตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
๔ ในบทบาทของสามี
๕ ในโรงเรียนมัธยม
๖ เรื่องเศร้า
๗ เรื่องเศร้า (ต่อ)
๘ ลักทรัพย์และสารภาพผิด
๙ มรณกรรมของพ่อและความน่าบัดสีสองเท่าของข้าพเจ้า
๑๐ ลิ้มรสศาสนา
๑๑ เตรียมตัวไปอังกฤษ
๑๒ ถูกขับออกจากวรรณะ
๑๓ ถึงอังกฤษในที่สุด
๑๔ ทางเลือกของข้าพเจ้า
๑๕ ในบทบาทของสุภาพบุรุษอังกฤษ

ฯลฯ