ลด 10%

บทวิจารณ์การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์

รหัสสินค้า: 9786164830035
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ผู้แต่ง นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 84

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 120 บาท

Special Price 108 บาท

หนังสือเข้า 01-04-2019

ได้รับ 108 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

ผู้เขียนไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ แต่ก็สนใจประวัติศาสตร์

          ข้าพเจ้ารู้จักวิชัย โชควิวัฒน เมื่อเขายังเป็นนักเรียนแพทย์ สังเกตได้ว่า

เขาเป็นคนใฝ่รู้ นอกเหนือจากวิชาการที่ต้องเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

โดยเขาขวนขวายหาความรู้ในทางศิลปวิทยาต่าง ๆ อย่างน่าชื่นชม...

          งานชิ้นล่าสุดที่วิชัยวิจารณ์งานเขียนของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ก็แสดงให้เห็น

ถึงความกล้าหาญและความสุขุมที่เขาค้นคว้าหาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาโต้แย้ง

กับนิธิอย่างน่ารับฟัง ก็ผลงานทางวิชาการนั้นต้องเปิดเผยให้วิพากษ์วิจารณ์กัน

ได้อย่างกว้างขวาง จึงจะช่วยให้วิทยาการเดินได้ไปด้วยดี

—ส. ศิวรักษ์    

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

บทนำ

หลักฐาน

สรุปสาระสำคัญของหนังสือ

ความเห็น “ประหลาด”

โรคทางจิตประสาทในบุคคลสำคัญบางท่าน

หลักฐานเรื่องพระสติวิปลาส

อคติรุนแรง

ประเด็นเรื่องการตั้งรัชทายาท

อุดมการณ์ในการสร้างกรุงเทพฯ

บทสรุป