เรื่องนายปรีดี พนมยงค์ ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์

รหัสสินค้า: 9786164830042
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ผู้แต่ง ส.ศิวรักษ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 201

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 21-03-2019

รายละเอียดโดยย่อ

“...หวังว่าหนังสือเล่มนี้และงานฉลองศตวรรษแห่งชาตกาลของนายปรีดี พนมยงค์

จะเป็นดังธูปเทียนเล่มน้อย ๆ ที่จุดบูชาคุณความดีของท่านให้แสงสว่างในทางธรรม

ได้กระจายออกไปทำลายความมืดมนอนธการ ที่มีขบวนการอันสร้างมายากลต่าง ๆ

ขึ้นปกคลุมความคิดอ่านและคุณงามความดีของท่าน... เพื่อเยาวชนคนสยามจะได้รู้จักปูชนียบุคคล

ของบ้านนี้เมืองนี้ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ที่ยืนหยัดอยู่ข้างสันติประชาธรรมที่พลีชีพเพื่อสัจจะ

เพื่อเอกราช และความกินดีอยู่ดีของทวยราษฎร์ โดยที่ชื่อเสียงเรียงนามของท่านนั้น ๆ ถูกลิดรอน

ให้จางหายไปดังที่หลายท่านถูกทำลายชีวิตและอิสรภาพลงอีกด้วย...”

 

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส

เกียรติยศของนายปรีดีพนมยงค์ คือ เกียรติยศของประเทศไทย

ปรีดี พนมยงค์ กับกรณีสวรรคต

นายปรีดี ที่ข้าพเจ้ารู้จัก

อันเนื่องมาแต่ “วิจารณ์งานสมโภชกรุงฯ”

บันทึกการอภิปราย “ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้ไร้แผ่นดิน”

ภาคผนวก

สิบปีแห่งการจากไปของนายปรีดี พนมยงค์

บูชาบุคคลที่ควรบูชา

เบื้องหลังการเสนอชื่อ ปรีดี พนมยงค์ กับบุคคลสำคัญของยูเนสโก

อัจฉริยภาพของปูชนียบุคคล