ลด 10%

หลักรณรงค์: เปลี่ยนโลกได้ด้วยมือเปล่า

รหัสสินค้า: 9786164850804
สำนักพิมพ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย ชูผกา
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุระชัย ชูผกา ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 261

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 250 บาท

Special Price 225 บาท

หนังสือเข้า 08-02-2019

ได้รับ 225 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

การรณรงค์ต้องยึดมั่นใน “จริยธรรมสื่อ” อย่างแน่วแน่ เพราะการรณรงค์ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อที่มุ่งสร้างภาพในมิติต่าง ๆ และปลุกปั่นให้ผู้รับสารคล้อยตามโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง

          การรณรงค์ นอกจากทำให้ผู้คนเห็นปัญหาแล้วยังต้องนำเสนอทางออกด้วย มิเช่นนั้นก็จะเป็นเพียงการปลุกกระแสให้ผู้คนในสังคมลุกขึ้น แต่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนต่อไปก็จะทำให้การรณรงค์นั้นไร้ความหมาย

          รณรงค์ แท้จริงแล้วก็คือรณยุทธอย่างสันติเป็นการรบโดยไม่ต้องรบ แต่มุ่งระดมการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนหันมาร่วมกันเอาชนะทุกสรรพสิ่งแม้แต่จิตใจตนเอง

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

ภาคที่ 1 บนหนทางของหลักการรณรงค์

ภาคที่ 2 หลักการสื่อสารกับการรณรงค์

ภาคที่ 3 หลักการวางแผนงานรณรงค์

ภาคที่ 4 กลยุทธ์เนื้อหาเพื่อการรณรงค์

ภาคที่ 5 กลยุทธ์สื่อเพื่อการรณรงค์

ภาคที่ 6 การรณรงค์ทางการตลาด

ภาคที่ 7 การรณรงค์ทางการเมือง

ภาคที่ 8 การรณรงค์ทางสังคม