ลด 0%

ตัวตนบุคคลและความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย

รหัสสินค้า: 9786164854123
สำนักพิมพ์ สมมติ
ผู้แต่ง ธีระ ธีรเวคิน ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 192

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

250 บาท
หนังสือเข้า 05-04-2019

ได้รับ 250 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

          ในวัฒนธรรมที่ชินกับการให้คนทำงานหนักมาก ๆ

โดยที่ไม่ได้นำองค์ประกอบสำคัญ ๆ ในด้านอื่นของชีวิตมา

พิจารณาด้วยนั้น ตัวตนของบุคคลในลักษณะนี้อาจกลายเป็นตัวตน

ประเภทที่มองว่า ตัวฉันต้องพร้อมที่จะไปทำงานให้เขาใช้ให้คุ้มและ

คุณภาพชีวิตก็ไม่ได้สำคัญมากนัก—บางส่วนจากบท ตัวตนที่เชื่อมโยง

กับสภาบันการศึกษาที่เคยได้เรียนมา

          ผู้ที่มักต้องการการใช้อำนาจมาก ๆ หรือต้องการที่จะ

ควบคุมอะไรต่าง ๆ อย่างเบ็ดเสร็จหรือเกือบเบ็ดเสร็จนั้น

ส่วนหนึ่งนั้นมีความเชื่อมโยงกับการขาดความเคารพตนเอง

หรือความนิยมในตนเองอันมาจากประสบการณ์บางอย่างในอดีต

—บางส่วนจากบท ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่อาจเป็นทางออก

ในการช่วยสร้างตัวตนใหม่

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

ตัวตนของบุคคล

ประเทศไทยโดยภาพรวม

สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะของความเชื่อมโยงกับตัวตนของทุก ๆ คน

ชาติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์

สำเนียงการพูดของแต่ละคน

ตัวตนในเชิงชาติพันธุ์ผสม (mixed race)

สัญชาติ

ตัวตนของคนต่างจังหวัด

ตัวตนของผู้ที่มีอายุมาก

ฯลฯ