ลด 10%

รวมบทความ พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง

รหัสสินค้า: 9786164855434
สำนักพิมพ์ วินัย ผลเจริญ
ผู้แต่ง วินัย ผลเจริญ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 561

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 350 บาท

Special Price 315 บาท

หนังสือเข้า 03-04-2019

ได้รับ 315 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

         ประมาณ 30 ปีมาแล้ว วิทยากร เชียงกูล ได้ตั้งคำถามเพื่อแสวงหา

ความหมายที่จะได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย แล้วได้พบว่า “ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมาย

สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว” ยุคนั้นได้ชื่อว่า “ยุคแสวงหา” เป็นยุคที่ประชาชน

ถูกครอบงำด้วยอำนาจเผด็จการ ต้องการหาทางออกแต่หนทางก็พร่ามัวเหลือเกิน

มีแต่ความสับสนเคว้งคว้าง ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะสดใสหรือไม่ ท่ามกลางความมืดมัว

ทางปัญญาเช่นนั้น ได้มีปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลบางกลุ่มลุกขึ้นมาป่าวประกาศว่า

เราสามารถสร้างอนาคตที่สดใสได้ วารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ เป็นหนึ่งในเวทีสำคัญ

ที่ทำหน้าที่ปลุกให้คนตื่นขึ้นมาคิดและเสาะแสวงหาความหมายของชีวิต จนเกิดเป็น

พลังประชาชนที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปได้อย่างมากมาย

*บทความนี้ เขียนเพื่อต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าเรียนปีแรก

ในปีการศึกษา 2541

—บางส่วนจากบทที่1 พุทธศาสนศึกษา : ทางเลือกแห่งการแสวงหาครั้งใหม่

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

1 พุทธศาสนศึกษา : ทางเลือกแห่งการแสวงหาครั้งใหม่

2 ชุมชนพระสงฆ์ในพุทธกาล : รูปแบบหนึ่งของ “ชุมชนสังฆะ” ข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างประชาสังคม

3 ที่มา ความหมาย และความสำคัญของวินัยสงฆ์

4 การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

5 อภิธรรมกับการพัฒนาชีวิตและสังคม

6 พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

7 ทำไมสตรีจึงต้องเรียนรู้พระพุทธศาสนา

8 จุดยืนของพุทธศาสนากับความเชื่อที่ว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่บริสุทธิ์

9 ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางของพุทธศาสนา

10 เหตุปัจจัยแห่งความขัดแย้งและแนวทางแก้ปัญหาจากมุมมองของพุทธศาสนา

ฯลฯ