ประวัติศาสตร์จีน

รหัสสินค้า: 9786164860001
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง คาร์ริงตัน กู๊ดริช ผู้แปล ส.ศิวรักษ์
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 320

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 280 บาท

Special Price 252 บาท

หนังสือเข้า 04-02-2019

รายละเอียดโดยย่อ

...มีสถานบันการศึกษาอยู่มากแห่งในประเทศตะวันตกที่ศึกษาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของทั้งสองชาตินี้อย่างจริงจัง ให้ชื่อวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดียว่า ภารตวิทยา(Indology) และให้ชื่อวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนว่า จีนวิทยา(Sinology) ก็และวัฒนธรรมทั้งสองนี้ ย่อมประกอบเป็นพื้นฐานจิตใจของชนชาติต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ว่ามีมาแต่ดั้งเดิมเป็นอย่างไร แล้วคลี่คลายเป็นวิวัฒนาการต่อมาอย่างไรจึงจะเห็นความจริงเรื่องจิตใจของชนชาติเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อยดีกว่าเห็นแต่ผิวเผิน แล้วก็คิดเดาเอาตามอารมณ์ที่นึกเห็นซึ่งอาจเข้าใจผิดกันได้ง่าย ๆ ระหว่างเขากับเราซึ่งกำลังคบหากันอยู่อย่างใกล้ชิดสืบมาแต่โบราณ...

พระยาอนุมานราชธน

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

บทที่ 1 สมัยแรกของจีน

บทที่ 2 อาณาจักรสมัยแรก ๆ

บทที่ 3 สมัยการแตกแยกทางการเมือง

บทที่ 4 ประเทศจีนกลับรวมกัน ราชวงศ์ซุย(สุย) และราชวงศ์ถัง

บทที่ 5 การแตกแยกและราชวงศ์ซ็อง(ซุ่ง) กับการแบ่งแยกทางเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ

บทที่ 6 พวกมองโกล

บทที่ 7 ราชวงศ์จีน

บทที่ 8 ราชวงศ์ เซ็ง(ซิง) หรือพวกเม่งจู(แมนจู)

บทที่ 9 สมัยสาธารณรัฐ