นววิถี วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม

รหัสสินค้า: 9786164860025
สำนักพิมพ์ ศยาม
ผู้แต่ง สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (บรรณาธิการ) ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 640

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 550 บาท

Special Price 468 บาท

หนังสือเข้า 21-02-2019

ได้รับ 467 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม เป็นผลงานวิจัยในโครงการ “วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม” ภายใต้ชุดโครงการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ซึ่งวิเคราะห์การก่อตัวของกลุ่มนักวิจารณ์ที่สร้างสรรค์มุมมองและทฤษฎีใหม่ ๆ ในการพิจารณาวรรณกรรมในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา วิธีวิทยาใหม่ ๆ ในการศึกษาวรรณกรรมที่หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ เป็นวิธีวิทยาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเข้าใจมนุษย์และสังคมในบริบทร่วมสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ร่วมสมัยแห่งการศึกษาวรรณกรรม อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาวิจัย ไม่เพียงเฉพาะทางวรรณกรรมศึกษาหากแต่เป็นงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ร่วมสมัยในวงกว้าง

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

สู่การตั้งคำถามเรื่องเวลาและสถานที่

          ประพันธศาสตร์ของความหลัง : ความทรงจำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษา

          The Spatial Turn : วิธีวิทยาการศึกษาพื้นที่ในวรรณกรรม

การรับรู้ของมนุษย์ : การจ้องมอง ผัสสะ อารมณ์

          การนำเสนอภาพร่างกายผู้หญิงและนิยามการจ้องมองในภาพยนตร์

          ผัสสศึกษาและผัสวิจารณ์ : พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี และวิธีวิทยา

          ทฤษฎีผัสสารมณ์ (affect theory) กับการศึกษาวรรณกรรม

ว่าด้วยโลกและมนุษย์

          Ecocriticism นิเวศวิจารณ์ : วรรณกรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โลก

          หลังมนุษยนิยมกับวรรณคดีวิจารณ์ : กรณีศึกษาด้านภววิทยาเชิงวัตถุของแกรห์ม ฮาร์แมน (Graham Harman)

ว่าด้วยการแปลและสื่อดิจิทัล

          การแปลวรรณกรรมวิจารณ์

          วิธีวิทยาการศึกษาวรรณกรรมดิจิทัล