ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ การประท้วงทางการเมือง

รหัสสินค้า: 9786167577173
สำนักพิมพ์ อินทนิล
ผู้แต่ง สมชัย ภัทรธนานันท์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2559 จำนวนหน้า 300

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 350 บาท

Special Price 315 บาท

หนังสือเข้า 31-07-2016

รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีสำคัญที่อธิบายสาเหตุความเป็นมา ความล้มเหลวความสำเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมพร้อมบทวิจารณ์อย่างละเอียด รวมทั้งชี้ให้เห็นบริบทของแต่ละทฤษฎีว่าได้รับอิทธิพลแนวคิดและขบวนการทางสังคมสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างไรบ้าง มีบทที่วิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติที่ชี้ว่า รัฐชาติไม่อาจจำกัดขบวนการทางสังคมได้อีกต่อไป ทำให้ผู้อ่านมีความรู้ลึกและทันสมัย

หนังสือนี้มีคุณูปการมากมาย มีสองเรื่องที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเด่น หนึ่งคือ การที่ผู้เขียนให้ความสำคัญกับตัวแบบคลาสสิกที่ชี้ประเด็นความคับข้องใจและการตระหนักว่าต้องปฏิบัติการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในการทำให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งประเด็นความคับข้องใจนี้ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่และขบวนการเคลื่อนไหวข้ามชาติในปัจจุบัน

“นอกจากนั้นหวังว่าหนังสือนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ร่วมในขบวนการเพื่อหาสังคมที่ดีกว่า”

ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

รายละเอียดสินค้า

หนังสือนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีสำคัญที่อธิบายสาเหตุความเป็นมา ความล้มเหลวความสำเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมพร้อมบทวิจารณ์อย่างละเอียด รวมทั้งชี้ให้เห็นบริบทของแต่ละทฤษฎีว่าได้รับอิทธิพลแนวคิดและขบวนการทางสังคมสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างไรบ้าง มีบทที่วิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติที่ชี้ว่า รัฐชาติไม่อาจจำกัดขบวนการทางสังคมได้อีกต่อไป ทำให้ผู้อ่านมีความรู้ลึกและทันสมัย

 

หนังสือนี้มีคุณูปการมากมาย มีสองเรื่องที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเด่น หนึ่งคือ การที่ผู้เขียนให้ความสำคัญกับตัวแบบคลาสสิกที่ชี้ประเด็นความคับข้องใจและการตระหนักว่าต้องปฏิบัติการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในการทำให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งประเด็นความคับข้องใจนี้ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่และขบวนการเคลื่อนไหวข้ามชาติในปัจจุบัน

 

“นอกจากนั้นหวังว่าหนังสือนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ร่วมในขบวนการเพื่อหาสังคมที่ดีกว่า”

 

ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร