ลด 10%

อิสลามกับการเมือง (Islam and Politics)

รหัสสินค้า: 9786168213018
สำนักพิมพ์ ปาตานี ฟอรั่ม
ผู้แต่ง สามารถ ทองเฝือ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 157

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 21-03-2019

ได้รับ 180 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

          “ไม่มีศาสนาในการเมือง และไม่มีการเมืองในศาสนา”

เป็นแนวคิดที่อยู่นอกกรอบของศาสนาอิสลาม สำหรับศาสนาอิสลามแล้ว

การเมืองไม่เคยถูกแยกออกจากศาสนา ท่านนบีมูฮัมมัดนอกจากเป็นศาสดาองค์สุดท้ายแล้ว

ท่านยังเป็นผู้ปกครองคนแรกของรัฐอิสลามแห่งมาดีนะห์อีกด้วย และที่น่าสนใจกว่านั้น

รัฐอิสลามแห่งมาดีนะห์ถูกสถาปนาขึ้นบนพื้นฐานพลเมืองส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่มุสลิม...

แสดงให้เห็นว่าการเมืองการปกครองในอิสลามนั้นมีลักษณะเป็นสากลที่ยังประโยชน์

แก่ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และสีผิว การเมืองการปกครองในอิสลาม

ไม่ใช่เรื่องอุดมคติแต่เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจริงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยการปกครอง

ของท่านนบีมูฮัมมัด ต่อด้วยบรรดาเคาะลีฟะฮ์ผู้ทรงธรรมทั้งสี่ และได้สานต่อโดย

บรรดาเคาะลีฟะฮ์ในราชวงศ์ต่าง ๆ แห่งราชอาณาจักรอิสลาม

          —ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณะบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา                                                     

                                                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          การทำความเข้าใจอิสลามทั้งในแง่มุมที่เป็นศาสนา-วัฒนธรรม

และปารกฏการณ์การเมืองอย่างลุ่มลึกผ่านงานศึกษาทางวิชาการ

จึงอาจช่วยให้เราเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นและมีทัศนคติที่เหมาะสม

มากกว่าการทำความเข้าใจอิสลามกับการเมืองอย่างง่าย ๆ ผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ

ที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อิสลาม

กำลังถูกมองจากผู้คนบางส่วนว่าเป็นภัยคุกคามต่อแนวคิดเสรีประชาธิปไตย

          —ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา                                                                                        

                                                                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

หลักธรรมอิสลาม

สังคมอิสลามและแบบแผนวิถีชีวิตมุสลิม

แนวคิดว่าด้วยรัฐในอิสลาม

อำนาจอธิปไตยในอิสลาม

การเมืองการปกครองในอิสลาม

อิสลามการเมืองและอิสลามนิยม

อิสลามกับประชาธิปไตย

หลักการปรึกษาหารือ (ชูรอ)

สงครามและสันติภาพในอิสลาม

องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)