ลด 10%

ศาสนากับความรุนแรง

รหัสสินค้า: 9786168215029
สำนักพิมพ์ Illuminations Editions
ผู้แต่ง ปรีดี หงษส์ต้น และอัมพร หมาดเด็น ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 464

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 550 บาท

Special Price 495 บาท

หนังสือเข้า 28-03-2019

ได้รับ 495 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ การสงคราม ความรุนแรง และการออกบวช

ที่ลึกซึ้งและยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนนักในประวัติศาสตร์อินเดีย ความสัมพันธ์นี้

มีรากฐานยาวนานมาตั้งแต่ในกระบวนทัศน์แบบอินเดียโบราณ ซึ่งสร้างพันธะผูกพัน

ภายในจิตวิญญาณระหว่างนักบวชกับวรรณะกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าแห่งการบูชายัญที่รุนแรงกันทั้งสองฝ่าย...

นักบวช-นักรบเป็นเครื่องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการบำเพ็ญพรตกับการใช้ความรุนแรง

เป็นกลุ่มในพื้นที่สาธารณะ ในรูปของสงครามเป็นระบบการนำ ตรีศูล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวิถีนักรบ

ของศาสนาฮินดูกลับมาใช้ใหม่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากเส้นแบ่งที่จางลงระหว่างบทบาทของกษัตริย์

กับนักบวชในประวัติศาสตร์อินเดีย ในขณะที่พิธีบูชายัญของราชสำนักเป็นการแสดงแก่สาธารณะ

มีจุดประสงค์เพื่อรักษาระเบียบ ความรุ่งเรือง และกลุ่มอำนาจในระดับจักรวาลและศักดิ์สิทธิ์

-- อรชุน อัปปาดูรัย

ศีลธรรมแห่งการปฏิเสธ

รายละเอียดสินค้า

ยังมีความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ การสงคราม ความรุนแรง และการออกบวช

ที่ลึกซึ้งและยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนนักในประวัติศาสตร์อินเดีย ความสัมพันธ์นี้

มีรากฐานยาวนานมาตั้งแต่ในกระบวนทัศน์แบบอินเดียโบราณ ซึ่งสร้างพันธะผูกพัน

ภายในจิตวิญญาณระหว่างนักบวชกับวรรณะกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าแห่งการบูชายัญที่รุนแรงกันทั้งสองฝ่าย...

นักบวช-นักรบเป็นเครื่องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการบำเพ็ญพรตกับการใช้ความรุนแรง

เป็นกลุ่มในพื้นที่สาธารณะ ในรูปของสงครามเป็นระบบการนำ ตรีศูล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวิถีนักรบ

ของศาสนาฮินดูกลับมาใช้ใหม่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากเส้นแบ่งที่จางลงระหว่างบทบาทของกษัตริย์

กับนักบวชในประวัติศาสตร์อินเดีย ในขณะที่พิธีบูชายัญของราชสำนักเป็นการแสดงแก่สาธารณะ

มีจุดประสงค์เพื่อรักษาระเบียบ ความรุ่งเรือง และกลุ่มอำนาจในระดับจักรวาลและศักดิ์สิทธิ์

--อรชุน อัปปาดูรัย

ศีลธรรมแห่งการปฏิเสธ