ราชมัลลงทัณฑ์ บัลลังก์ปฏิรูป (ปกอ่อน)

รหัสสินค้า: 9786169101376
สำนักพิมพ์ Shine publishing house
ผู้แต่ง ปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2557 จำนวนหน้า 343

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 300 บาท

Special Price 270 บาท

หนังสือเข้า 27-11-2014

ได้รับ 270 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

การแสดงความเห็นของผู้เขียนมีความละเอียดและหนักแน่นชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาทิศทาง หลักการ และจุดยืนของตนเอาไว้ได้อย่างไม่แปรเปลี่ยน ข้อเขียนทั้งหมดของปิยบุตร สะท้อนให้เห็นถึงการติดตามเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็มีการศึกษา ค้นคว้า อย่างลงลึก เรื่องใดที่เป็นประเด็นทางกฎหมาย และเกิดเป็นปัญหาทางการเมืองขึ้น ผู้เขียนก็ได้ศึกษาทั้งเหตุการณ์แวดล้อมและรายละเอียดของแต่ละกรณี อย่างถี่ถ้วน อีกทั้งยังศึกษาหลักการและความเป็นมาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้น ๆ ทั้งจากเอกสารของไทยเอง และของต่างประเทศและด้วยลักษณาการเช่นนี้เองที่จุดยืน อุดมการณ์และความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ของปิยบุตรค่อยๆ ถูกเหลาให้เฉียบแหลม หนักแน่น และเด็ดขาดมากขึ้นทุกขณะ ทั้งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจากความใฝ่รู้และครุ่นคิดของตัวเขาเอง

--วาด รวี

รายละเอียดสินค้า

"บทอภิปราย ว่าด้วยรัฐธรรมนูญ สถาบันกษัตริย์ ตุลาการ และกองทัพ" เป็นการรวบรวมการบรรยายอภิปรายของผู้เขียนตั้งแต่กลงปี 2553 จนถึงสิ้นปี 2556 โดยคัดสรรเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ศาล และกองทัพ ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย และกรณีศึกษาจากประวัติศาสตร์ของต่างประเทศ

สารบัญ

- ศาลรัฐธรรมนูญล้ำเเดนอำนาจฯ
- เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย "อำนาจสถาปนารัฐธรรมนุญ"
- ความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ขัดกับเสรีภาพฯ
- การรักษาสถาบันกษัตริย์ด้วยการสละราชบัลลังก์ของกษัตริย์สีหนุ
- 4 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549
- กองทัพในระบอบประชาธิปไตย
- มาตรา 112
- ข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ เรื่องการยุบศาลรัฐธรรมนูญฯ
- สุพจน์ ด่านตระกูล กับ "ประวัติรัฐธรรมนูญฯ"
- การทำให้รัฐปลอดศาสนาในฝรั่งเศสฯ

ฯลฯ