ปัญญาชน ศีลธรรม และสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รหัสสินค้า: 9789743159756
สำนักพิมพ์ ศยาม
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ เผือกสม ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 458

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 310 บาท

Special Price 248 บาท

หนังสือเข้า 06-08-2018

ได้รับ 248 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

ปัญญาชน ศิลธรรม และสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษและบทความวิจัยจำนวน 11 บทความ ที่คัดสรรจากบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9" ณ อาคารเอกาทศรถ

มหาวิทยาลัยนเศวร 

บทความทั้งหมดภายในเล่มต่างเสนอแง่มุมเกี่ยวกับการสำรวจ ทบทวนและตั้งคำถามต่อประสบการณ์และความคิดของนักคิด และปัญญาชนในการเปลี่ยนแปลงผ่านจากสังคมจารีตไปสู่สังคมสมัยใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการถกเถียงเรื่องระบบคุณค่าเชิงศิลธรรมในบริบทของแต่ละประเทศ 

รายละเอียดสินค้า

ปัญญาชน ศิลธรรม และสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษและบทความวิจัยจำนวน 11 บทความ ที่คัดสรรจากบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9" ณ อาคารเอกาทศรถ

มหาวิทยาลัยนเศวร 

บทความทั้งหมดภายในเล่มต่างเสนอแง่มุมเกี่ยวกับการสำรวจ ทบทวนและตั้งคำถามต่อประสบการณ์และความคิดของนักคิด และปัญญาชนในการเปลี่ยนแปลงผ่านจากสังคมจารีตไปสู่สังคมสมัยใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการถกเถียงเรื่องระบบคุณค่าเชิงศิลธรรมในบริบทของแต่ละประเทศ