ลด 10%

พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย

รหัสสินค้า: 9786164789234
สำนักพิมพ์ มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ
ผู้แต่ง เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวนหน้า 160

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 200 บาท

Special Price 180 บาท

หนังสือเข้า 04-02-2019

ได้รับ 180 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในฐานะนักรัฐศาสตร์ ผู้บุกเบิกความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง และมักริเริ่มมุมมอง แนวคิด และสร้างทฤษฎีท้าทายความคิดใหม่ให้กับสังคมไทยเสมอมา ท่านไม่เพียงแต่เป็นนักอ่าน หากยังเป็นนักเดินทางแสวงหาความรู้จากแหล่งอารยธรรมของโลก สนใจประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทย ให้ความสำคัญกับการมองย้อนอดีตเพื่อไปสู่อนาคต จึงตกผลึกความคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้คนไทยได้ตระหนักว่า เวลานี้ หลายประเทศในโลกสูญเสียสถาบันพระมหากษัตริย์ไปแล้ว มีเพียงไม่กี่ประเทศที่คงไว้ซึ่งระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเราเอง และย้ำเตือนคนยุคใหม่ว่า มิอาจดูแคลนสิ่งที่มีมาแต่อดีตได้ ของเก่าหรือสถาบันดั้งเดิมไม่ใช่ของที่ล้าสมัย และของใหม่หรือสถาบันใหม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่นำสมัยและใช้ได้ดีเสมอไป 

รายละเอียดสินค้า

สารบัญ

บทนำ

พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย

          ชนชาติไทย

          ความเป็นไทยประการที่ 1

             ไม่ยอมตกอยู่ใต้การปกครองของชนชาติอื่น

          ความเป็นไทยประการที่ 2

             เราสร้างชาติด้วยการผสมกลมกลืนไม่ใช่กำจัดชาติพันธุ์อื่น

          ความเป็นไทยประการที่ 3

             หากเราผสมกลมกลืนใครไม่ได้ เราสามารถอยู่กับเขาอย่างมีขันติธรรมได้

          ความเป็นไทยประการที่ 4

             ความเป็นไทยที่ทันโลกและเป็นสากล

          ความเป็นไทยประการที่ 5

             ไทยเป็นข้อยกเว้นของโลกตะวันออก

          ความเป็นไทยประการที่ 6

             คนไทยขาดพระมหากษัตริย์ไม่ได้

          ความเป็นไทยประการที่ 7

             พระมหากษัตริย์กับประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ความพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในยุคราชวงศ์จักรี

          ประการที่ 1 สิบรัชกาลกินเวลายาวนานมาถึง 237 ปี

          ประการที่ 2 ราชวงศ์จักรีสร้างสันติสุขแก่สยามไม่มีสงครามมาเกือบ 200 ปีแล้ว

          ประการที่ 3 พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีสามารถจัดการกับพม่าและเวียดนามได้

          ประการที่ 4 นำพาประเทศรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตก

บันทึกความคิดผ่านเฟซบุ๊ก

ฯลฯ