หนังสือในเครือเคล็ดไทย

หนังสือในเครือเคล็ดไทย

หนังสือ นิยาย วรรณกรรม เรื่องสั้น
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. 10%
  ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบ พุทธ พราหมณ์ เชน

  ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ: ประวัติศาสตร์และปรัชญาทางสายกลางแบบ พุทธ พราหมณ์ เชน

  ผลงานวิจัยเล่มนี้เป็นองค์ความรู้สู่สังคม จากประสบการณ์การ
  ค้นคว้างานด้านนี้ของผู้เขียน ซึ่งมองเห็นความเชื่อมโยงของคำอธิบาย
  ประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับปรัชญาอินเดียโบราณ ในการทำความเข้าใจ
  “ทางสายกลาง” ที่ไม่ได้มีแต่ในภูมิปัญญาแบบพุทธ แต่ยังมีทางสายกลาง
  ในภูมิปัญญาแบบพราหมณ์และเชนด้วย ทั้งสามสายความคิดเป็นสำนัก
  ปรัชญาเก่าแก่ที่ปรากฏขึ้นหลายร้อยปีก่อนคริสตกาล และหยัดยืนอยู่ได้
  ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากทางการเมืองในฐานะลัทธิศาสนาจวบจนถึง
  ทุกวันนี้
  ............................

  หลายครั้งด้วยกันที่ตำราประวัติศาสตร์ปรัชญาใช้ประวัติศาสตร์แต่เพียงผังลำดับเวลา แต่ ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา เล่มนี้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของการอธิบายพัฒนาการของความคิดทางปรัชญา

  - นิธิ เอียวศรีวงศ์

  หนังสือ ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญาของ ดร.สุมาลี มหณรงค์ชัย เปิดมิติการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาอินเดียอย่างที่ไม่เคยรู้และอ่านมาก่อน

  - ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 280 บาท

  Special Price 252 บาท

 2. ดิสโทเปียไม่สิ้นหวัง: ภาพยนตร์ฮอลลีวูดและการเมืองโลก

  ดิสโทเปียไม่สิ้นหวัง: ภาพยนตร์ฮอลลีวูดและการเมืองโลก

  "ดิสโทเปียไม่ได้ผลิตสร้างความห่อเหี่ยวสิ้นหวังเสมอไปแน่นอนว่าดิสโทเปียห่างไกลจากการสร้างความสดใสและพลังคิดบวกแก่เรา
  แต่สิ่งที่มันหยิบยื่นให้ก็คือความเป็นไปได้แห่งความหวัง อีเกิลทันมีความเห็นว่า คนๆ หนึ่ง 'สามารถมีความหวังโดยไม่จำเป็นต้องมีความ
  รู้สึกว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวจะดีขึ้น'..

  ดิสโทเปียมิได้ห้ามปรามกดทับความคิดว่าด้วยการปลดปล่อยแม้ว่ามันจะวาดภาพสุดเลวร้ายของอนาคตอันไร้ซึ่งทางออกใดใด
  มันบอกกับเราว่ามนุษย์ชาติได้เผชิญกับความฉิบหายแล้วเราสูญสิ้นทุกอย่าง นี่คือชะตากรรมของเรา อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราไม่ทราบก็คือ
  เราถูกลิขิตชะตากรรม 'อย่างไร' เราไม่ทราบว่าการกระทำหรือการตัดสินใจใดของเราถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

  สินค้าหมด

 3. 10%
  หุบเขากินคน

  หุบเขากินคน

  หุบเขากินคน เป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายกองธงเสือดำไปพักแรมในกิจกรรมวิชาลูกเสือแล้วพลัดหลงไปสู่อดีตกาลเมื่อพันกว่าปีก่อนในอาณาจักรวยาธปุระ
  ด้วยความสามัคคีกัน ทั้งห้าเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ สี่คนกลับสู่ปัจจุบัน อีกคนสมัครใจอยู่ในอดีตเพราะเขามาจากอดีตตรงนั้น เรื่องนี้ได้รับรางวัลดีเด่น
  ประเภทวรรณกรรมเยาวชนจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์สองครั้ง อาจจะมีการสร้างครั้งที่สามเร็วๆ นี้ เพราะขณะกำลังเขียนคำนำ
  ในการจัดพิมพ์ครั้งใหม่ มีคนติดต่อเข้ามาแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาต่อกันเท่านั้น ส่วนละครกับวรรณกรรมจะเหมือนกันหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญในความคิด
  ของผู้เขียน ผู้เขียนรับผิดชอบเฉพาะเรื่องราวที่เป็นตัวหนังสือ เมื่อมีคนขอเช่าลิขสิทธิ์ไปทำละคร ก็เป็นเรื่องของคนทำละครที่จะต้องรับผิดชอบต่อละคร

  ภูมิในไหม ภูมิใจมากที่วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ยังได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านในยุคที่สื่อหนังสือได้รับผลกระทบจากสื่อดิจิทัลเป็นอย่างมาก
  ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ยังคงเรื่องราว เหตุการณ์ ตัวละคร ถ้อยคำสำนวน ตามฉบับเดิมทุกประการ ไม่ได้ดับแปลงแก้ไขแต่ประการใด

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 320 บาท

  Special Price 288 บาท

 4. 10%
  นโยบายของไทยต่อลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์ (9 เล่ม)

  นโยบายของไทยต่อลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์ (9 เล่ม)

  หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว,พม่า,เวียดนาม,มาเลเซีย,กัมพูชา,บรูไน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

  ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

  ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

  หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 2,440 บาท

  Special Price 2,196 บาท

 5. 9%
  พุทธจริยาวัตร (พากย์ไทย-อังกฤษ)

  พุทธจริยาวัตร (พากย์ไทย-อังกฤษ)

  ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าได้ตรัสปัจฉิมโอวาทเตือนสาวกทั้งหลายว่า "สังขารทั้งปวงไม่จีรัง มีเกิด มีแตกสลาย เป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเกิด"

  - เสฐียรพงษ์ วรรณปก

  The Buddha passed away leaving his last words to the disciples as follows:
  "Impermanent are all conditioned things;having the nature of rise and fall.
  Strive on for your own salvation"

  - Sathienpong Wannapok

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 95 บาท

  Special Price 86 บาท

 6. 10%
  นโยบายของไทยต่อฟิลิปปินส์

  นโยบายของไทยต่อฟิลิปปินส์

  หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

  ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

  ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

  หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ในเล่มประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังนี้

  - ความสัมพันธ์ไทย - ฟิลิปปินส์ : บทนำ

  - นโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์ต่อไทย

  - นโยบายต่างประเทศของไทยต่อฟิลิปปินส์

  - ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์

  - บทสรุป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 240 บาท

  Special Price 216 บาท

 7. 10%
  นโยบายของไทยต่อสิงคโปร์

  นโยบายของไทยต่อสิงคโปร์

  หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

  ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

  ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

  หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ในเล่มประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังนี้

  - ความสัมพันธ์ไทย - สิงคโปร์ : บทนำ

  - นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ต่อไทย

  - นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสิงคโปร์

  - ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์

  - บทสรุป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 260 บาท

  Special Price 234 บาท

 8. 10%
  นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย

  นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย

  หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

  ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

  ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

  หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ในเล่มประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังนี้

  - ความสัมพันธ์ไทย - อินโดนีเซีย : บทนำ

  - นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียต่อไทย

  - นโยบายต่างประเทศของไทยต่ออินโดนีเซีย

  - ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย

  - บทสรุป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 340 บาท

  Special Price 306 บาท

 9. 10%
  นโยบายของไทยต่อบรูไน

  นโยบายของไทยต่อบรูไน

  หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

  ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

  ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

  หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ในเล่มประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังนี้

  - ความสัมพันธ์ไทย - บรูไน : บทนำ

  - นโยบายต่างประเทศของบรูไนต่อไทย

  - นโยบายต่างประเทศของไทยต่อบรูไน

  - บทสรุป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 150 บาท

  Special Price 135 บาท

 10. 10%
  หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

  หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

  นักปราชญ์ยุโรปผู้ชำนาญทางวรรณคดีพากย์อังกฤษลงสันนิษฐานว่าต้นรากของคัมภีร์นี้อิงอาศัยหลักในพุทธศษสน์เปนที่ตั้ง  ต่อมามีผู้แก้ตัดเสริมตามอัตโนมัติ
  พยานคือฉะบับภาษาเยอรมันยังใกล้เคียงกับฉะบับเดิมมากกว่าฉะบับสันสกฤตในเวลานี้.
  (ฉะบับเยอรมันนั้นถ่ายจากภาษาลติน ในศตกะที่ ๑๕ ล.ค. ราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ฉะบับภาษาลตินถ่ายจากฉะบับภาษาอาหรับๆ จากฉะบับภาษาสันสกฤต).
  ฉะบับภาษาอาหรับได้มีแล้วในศตกะที่ ๙ ล.ค. (ราว พ.ศ. ๑๔๐๐), ต่อมาถ่ายเปนภาษาหิบรู(ยิว) และภาษากรีก,
  จากนั้นจึงมีผู้แปลสู่ภาษายุโรปแพร่หลายไปเกือบทุกประเทศที่เจริญ, แต่ผู้ซึ่งถ่ายเปนภาษาอังกฤษให้ชื่อใหม่ว่า Pilpay's Fable = นิทานของปีลเป.

  ว่าโดยเนื้อความ หิโตปเทศเปนสุภาษิตโบราณจับใจน่าอ่านกำหนด ; แม้เปนเรื่องซึ่งปรุงขึ้นครั้งสมัยดึกดำบรรพ์ แต่ก็มีข้อความที่เปรียบเทียบชักอ้างถูกแท้จริง
  ฟังได้ทุกกาลทุกสมัย และไม่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงอาจเรียกได้ว่า สุภาษิตสบสมัย, เปนเรื่องที่ควรเปนสมบัติอันวิเศษของนักนีติคดีทั่วไป.

  เสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป
  ตุลาคม ๒๔๖๔

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 190 บาท

  Special Price 171 บาท

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า