ลด 10%

หิโตปเทศ (ปกรณัมอมตะแห่งบูรพา)

รหัสสินค้า: 9789743159732
สำนักพิมพ์ ศยาม
ผู้แต่ง เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 304

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 190 บาท

Special Price 171 บาท

หนังสือเข้า 04-12-2018

ได้รับ 171 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

นักปราชญ์ยุโรปผู้ชำนาญทางวรรณคดีพากย์อังกฤษลงสันนิษฐานว่าต้นรากของคัมภีร์นี้อิงอาศัยหลักในพุทธศษสน์เปนที่ตั้ง  ต่อมามีผู้แก้ตัดเสริมตามอัตโนมัติ
พยานคือฉะบับภาษาเยอรมันยังใกล้เคียงกับฉะบับเดิมมากกว่าฉะบับสันสกฤตในเวลานี้.
(ฉะบับเยอรมันนั้นถ่ายจากภาษาลติน ในศตกะที่ ๑๕ ล.ค. ราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ฉะบับภาษาลตินถ่ายจากฉะบับภาษาอาหรับๆ จากฉะบับภาษาสันสกฤต).
ฉะบับภาษาอาหรับได้มีแล้วในศตกะที่ ๙ ล.ค. (ราว พ.ศ. ๑๔๐๐), ต่อมาถ่ายเปนภาษาหิบรู(ยิว) และภาษากรีก,
จากนั้นจึงมีผู้แปลสู่ภาษายุโรปแพร่หลายไปเกือบทุกประเทศที่เจริญ, แต่ผู้ซึ่งถ่ายเปนภาษาอังกฤษให้ชื่อใหม่ว่า Pilpay's Fable = นิทานของปีลเป.

ว่าโดยเนื้อความ หิโตปเทศเปนสุภาษิตโบราณจับใจน่าอ่านกำหนด ; แม้เปนเรื่องซึ่งปรุงขึ้นครั้งสมัยดึกดำบรรพ์ แต่ก็มีข้อความที่เปรียบเทียบชักอ้างถูกแท้จริง
ฟังได้ทุกกาลทุกสมัย และไม่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงอาจเรียกได้ว่า สุภาษิตสบสมัย, เปนเรื่องที่ควรเปนสมบัติอันวิเศษของนักนีติคดีทั่วไป.

เสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป
ตุลาคม ๒๔๖๔

รายละเอียดสินค้า

หิโตปเทศ คือ นิทานสุภาษิตสอนใจโบราณของอินเดีย อิงอาศัยหลักศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา มีต้นรากมาจากคัมภีร์ปัญจตันตระ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แปลเป็นภาษาเก่าแก่ต่างๆ ได้แก่ สันสกฤต ละติน อาหรับ ฮิบรู กรีก และภาษายุโรปหลายชาติ เช่น เยอรมัน อังกฤษ ให้ความคิดแก่ผู้อ่านด้วยวิธีการเปรียบเทียบที่ยังคงนามาใช้ได้จนปัจจุบัน แปลโดยนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนสาคัญสองท่าน ซึ่งหนึ่งนั้นยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสาคัญของโลกเมื่อปี ๒๕๓๑

สารบัญ

- วิทยาจารยะรำลึก
- สำนักพิมพ์แถลง
- คำแถลงสำนักพิมพ์
- แจ้งความ
- คำนำ
- บทนำ
- การผูกมิตร
- การแตกมิตร
- การสงคราม
- ความสงบ