ลด 10%

นโยบายของไทยต่อสิงคโปร์

รหัสสินค้า: 9789743159961
สำนักพิมพ์ ศยาม
ผู้แต่ง สุรพงษ์ ชัยนาม ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวนหน้า 261

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 260 บาท

Special Price 234 บาท

หนังสือเข้า 24-12-2018

ได้รับ 234 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยในฐานะนักการทูตอาชีพ...

ท่านได้กลับไปศึกษาเอกสารที่ท่านมีส่วนในการผลิตเพื่อแสวงหาความหมายในสิ่งที่ท่านมีส่วนรับผิดชอบในอดีต ซึ่งมีผลมาถึงปัจจุบัน จนสามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า

ความอยู่รอดและความมั่นคงของชาติคืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใดในการต่างประเทศของไทย... ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวใจของการทูตไทย

หนึ่งในหนังสือชุด “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในเล่มประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังนี้

- ความสัมพันธ์ไทย - สิงคโปร์ : บทนำ

- นโยบายต่างประเทศของสิงคโปร์ต่อไทย

- นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสิงคโปร์

- ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์

- บทสรุป

รายละเอียดสินค้า

สุรพงษ์ ชัยนาม


เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2487

การศึกษา


- พ.ศ. 2506 มัธยมศึกษาตอนปลาย

จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2510 ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัย MARSHALL ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน


- เริ่มรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2511 เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง

การต่างประเทศ, อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก, เอกอัครราชทูต

5 ประเทศ คือ เวียดนาม โปรตุเกส กรีซ เยอรมนี

และแอฟริกาใต้


- เกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ.2548
- ในปี พ.ศ. 2549-2550 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ในรัฐบาล
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
- ปัจจุบัน เป็นนักวิชาการอิสระ

งานเขียน


มาร์กและสังคมนิยม
ใครเป็นซ้าย
การทูต-การเมือง ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (1), (2), (3)