วิธีการชำระเงิน

เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติทันที 1 ฉบับ ซึ่งระบุรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน คุณสามารถชำระค่าสินค้า โดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

หากชำระแล้ว สามารถแจ้งชำระเงินได้เลย

1.บัญชีพร้อมเพย์ (ประหยัดค่าโอน ยอดต่ำกว่า 5,000 บาท โอนฟรีทุกธนาคารทั่วประเทศ) 

บริษัท เคล็ดไทย จำกัด เลขที่: 0105522012578

2.ผ่านบัญชีธนาคาร

หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งชำระเงินผ่านทางนี้ (คลิก)
  • ธนาคารกรุงไทย ( ออมทรัพย์ )
  • ชื่อบัญชี : บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
  • เลขที่บัญชี : 159-1-02123-5
  • สาขา : ถนนเฟื่องนคร
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ( ออมทรัพย์ )
  • ชื่อบัญชี : บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
  • เลขที่บัญชี : 009-1-19343-7
  • สาขา : ปากคลองตลาด
  • ธนาคารทหารไทย ( ออมทรัพย์ )
  • ชื่อบัญชี : บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
  • เลขที่บัญชี : 092-2-08949-5
  • สาขา : ตรีเพชร
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ( ออมทรัพย์ )
  • ชื่อบัญชี : บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
  • เลขที่บัญชี : 006-2-25481-5
  • สาขา : ตรีเพชร

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่ได้รับจากทางลูกค้า ทั้งด้านข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลคำสั่งซื้อ บริษัทจึงมีนโยบายให้ขั้นตอนการดำเนินงานที่เก็บรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน

Loading gears animation

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เมื่อบริษัทได้รับการยืนยันการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว ในวันและเวลาทำการ เราจัดส่งหนังสือให้ท่านทางพัสดุ แบบลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถติดตามสถานะพัสดุหนังสือได้จาก Track & Trace หรือ ทาง DHL โดยใส่รหัสพัสดุภัณฑ์ที่บริษัทตอบกลับไปให้หลังจากส่งสินค้าแล้ว หลังจากจัดห่อหนังสือเสร็จ โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาการจัดส่งดังนี้

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 1-3 วัน
 • ต่างจังหวัด 3 - 7 วัน
 • ต่างประเทศ 2 สัปดาห์
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง ซึ่งในกรณีของการข้ามเขตการจัดส่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
***หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่ 022259536-9 ต่อ 11,22 โดยแจ้ง หมายเลขใบสั่งซื้อ ชื่อผู้ซื้อ วันที่สั่งซื้อ และชื่อหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ เท่านั้นพนักงานของเราจะทำการดำเนินการให้โดยทันที***

Tips : หากชำระเงินและแจ้งการชำระเงินก่อน 14.00 น. ทางเราจะสามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ในวันทำการถัดไป

การสั่งจ่ายทั้งสองทางนั้น ทาง บ.เคล็ดไทย จก. จะมีการบวกค่าจัดส่งให้โดยในอัตรา ดังต่อไปนี้

อัตราค่าจัดส่ง

 • มูลค่าสินค้า 1 – 599 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
 • มูลค่าสินค้า 600 บาทขึ้นไป ค่าจัดส่ง ฟรี แต่ยังคงมีส่วนลดเหมือนเดิม 10 %

ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอ่านสิ่งสำคัญเหล่านี้ด้วยความเคารพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง บ.เคล็ดไทย จำกัด จะได้รับใช้ท่านอีกในครั้งต่อๆ ไป

มีข้อเสนอแนะอันใด ช่วยกรุณาส่งอีเมล์มาที่ kledthai@kledthai.co.th หรือ ทาง Facebook ทางเราจะได้รับรู้ปัญหาและข้อผิดพลาด เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป