ครบรอบ ๘๑ ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ (หนังสือหายาก สภาพ 60 %)

รหัสสินค้า: 08-073-003
สำนักพิมพ์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2542 จำนวนหน้า 151

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

ราคาปกติ: 500 บาท

Special Price 400 บาท

หนังสือเข้า 14-08-2017

รายละเอียดโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานที่จัดขึ้น เพื่อประกอบนิทรรศกาลเนื่องในวาระที่ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ มหากวี และจิตรกรเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านได้รับการยกย่องเป็นกวีดีเด่นของมูลนิธิของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป พ.ศ. ๒๕๑๕ รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๒๙ และเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่านเกิดวันอังคารที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ มีอายุครบ ๘๑ ปี ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

นอกจากนี้ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ คงตั้งจิตปรารถนานำผลงานจิตกรรมที่รังสรรค์ขึ้นด้วยจิตที่ประณีต สมบูรณ์ด้วยความงามในโลกทิพย์ มาเติมเต็มในสุนทรียรสแก่ศิลปินรุ่นลูกหลาน และแก่ผู้คนที่มีใจรักงานศิลปะได้ชื่นชมอย่างเต็มอิ่มด้วยจำนวนภาพจิตรกรรม ภาพลายเส้น และภาพร่างปากกา รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ ภาพ ณ.สถานที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานที่จัดขึ้น เพื่อประกอบนิทรรศกาลเนื่องในวาระที่ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ มหากวี และจิตรกรเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านได้รับการยกย่องเป็นกวีดีเด่นของมูลนิธิของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป พ.ศ. ๒๕๑๕ รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๒๙ และเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่านเกิดวันอังคารที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ มีอายุครบ ๘๑ ปี ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 

นอกจากนี้ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ คงตั้งจิตปรารถนานำผลงานจิตกรรมที่รังสรรค์ขึ้นด้วยจิตที่ประณีต สมบูรณ์ด้วยความงามในโลกทิพย์ มาเติมเต็มในสุนทรียรสแก่ศิลปินรุ่นลูกหลาน และแก่ผู้คนที่มีใจรักงานศิลปะได้ชื่นชมอย่างเต็มอิ่มด้วยจำนวนภาพจิตรกรรม ภาพลายเส้น และภาพร่างปากกา รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ ภาพ ณ.สถานที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร