อันนา คาเรนินา --- (สภาพ 70 %) เป็นหนังสือหายาก

รหัสสินค้า: 9789747834284
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ผู้แต่ง เลียฟ ตอลสตอย ผู้แปล สดใส
ปีที่พิมพ์ - จำนวนหน้า 902

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 700 บาท

Special Price 630 บาท

หนังสือเข้า 09-01-2015

ได้รับ 630 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

อันนา คาเรนินา เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมแห่งโลกวรรณกรรมตะวันตก ของ เคานต์เลียฟ นิโคเลเยวิช ตอลสตอย ผู้สร้างสรรค์ผลงานชั้นครู กล่าวกันว่างานชิ้นนี้ และเรื่องสงครามและสันติภาพ เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังไม่อาจสร้างสิ่งใดขึ้นมาเทียบเคียงได้ นวนิยายเรื่องอันนา คาเรนินาอาจจัดได้ว่ามีลักษณะแบบสัจนิยม แสดงภาพชีวิตมนุษย์ได้อย่างลุ่มลึกและงดงามอลังการ ชี้ให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ และความสลับซับซ้อนของชีวิต ทั้งในแง่จิตวิทยาและการดำรงอยู่ ที่ถมทับขึ้นเป็นความขัดแย้งทางความคิดและอารมณ์ ก่อความเจ็บปวดและทุกข์ทน

จุดเด่นอย่างหนึ่งของผู้เขียนอยู่ที่โลกทัศน์ที่มีต่อชีวิตและสังคม ซึ่งผ่านการครุ่นคิดไตร่ตรองจากปัญหาระดับพื้นๆ ทั่วๆ ไป ก้าวลึกสู่ปัญหาในระดับปรัชญาและการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ เขาชอบสำรวจลึกลงไปถึงก้นบึ้งของจิตวิญญาณมนุษย์ และแสดงความสามารถเป็นพิเศษในการชี้ให้เห็นว่า ความทุกข์ทนเจ็บปวดนี้มีผลกระทบต่อจิตสำนึกและผันแปรของวิญญาณมนุษย์ได้อย่างไร ทั้งได้กระตุ้นเร้าความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งนวนิยายเล่มนี้ได้แสดงออกเป็นงานศิลปะอย่างวิเศษและเปี่ยมด้วยพลัง

รายละเอียดสินค้า

อันนา คาเรนินา เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมแห่งโลกวรรณกรรมตะวันตก ของ เคานต์เลียฟ นิโคเลเยวิช ตอลสตอย ผู้สร้างสรรค์ผลงานชั้นครู กล่าวกันว่างานชิ้นนี้ และเรื่องสงครามและสันติภาพ เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังไม่อาจสร้างสิ่งใดขึ้นมาเทียบเคียงได้ นวนิยายเรื่องอันนา คาเรนินาอาจจัดได้ว่ามีลักษณะแบบสัจนิยม แสดงภาพชีวิตมนุษย์ได้อย่างลุ่มลึกและงดงามอลังการ ชี้ให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ และความสลับซับซ้อนของชีวิต ทั้งในแง่จิตวิทยาและการดำรงอยู่ ที่ถมทับขึ้นเป็นความขัดแย้งทางความคิดและอารมณ์ ก่อความเจ็บปวดและทุกข์ทน

จุดเด่นอย่างหนึ่งของผู้เขียนอยู่ที่โลกทัศน์ที่มีต่อชีวิตและสังคม ซึ่งผ่านการครุ่นคิดไตร่ตรองจากปัญหาระดับพื้นๆ ทั่วๆ ไป ก้าวลึกสู่ปัญหาในระดับปรัชญาและการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ เขาชอบสำรวจลึกลงไปถึงก้นบึ้งของจิตวิญญาณมนุษย์ และแสดงความสามารถเป็นพิเศษในการชี้ให้เห็นว่า ความทุกข์ทนเจ็บปวดนี้มีผลกระทบต่อจิตสำนึกและผันแปรของวิญญาณมนุษย์ได้อย่างไร ทั้งได้กระตุ้นเร้าความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งนวนิยายเล่มนี้ได้แสดงออกเป็นงานศิลปะอย่างวิเศษและเปี่ยมด้วยพลัง