หนังสือ ส.ศิวรักษ์

หนังสือ ส.ศิวรักษ์

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. โฉมหน้า ส.ศิวรักษ์

  โฉมหน้า ส.ศิวรักษ์

  หากสำหรับผมแล้ว แม้ ส.ศิวรักษ์ จะมิใช่สัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกเรื่องราวในโลก ทว่าแต่ละเรื่องที่ท่านรู้นั้น อาจกล่าวได้ว่ารู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และรู้ดี เช่นนี้ จำเพาะความรู้เท่านั้นเท่าที่ท่านมีอยู่ ก็ประดุจดั่งขุมทรัพย์อันมากมายมหาศาล ที่เราท่านสามารถจะตักตวงกอบโกยกันได้ไม่หมดสิ้น โดยเฉพาะคำพูดและข้อเขียนของท่านนั้น ต้องนับเป็นมรดกทางปัญญาที่ประเมินค่าไม่ได้เลย

  ความที่ ส.ศิวรักษ์ รู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และรู้ดีนี่เอง ที่ทำให้สิ่งที่พูด งานที่เขียน มิเป็นเพียงแค่องค์ความรู้ หากยังนำไปสู่การเปิดเผยโฉมหน้าตัวตนที่แท้จริงของ ส.ศิวรักษ์ เองอีกด้วย ทัศนะต่างๆ ที่ได้แสดงไว้ ทำให้เราได้เห็นความรุ่มรวยในสติปัญญา มีอหังการในทางความคิด หากมีความสุจริตในวาทกรรม แม้จะปรากฏโทสจริตขึ้นเป็นครั้งคราว แต่ทุกเรื่องราวที่เขียนถึงกล่าวถึงนั้นก็ปราศจากซึ่งอคติและภยาคติ ทำให้ผู้ฟังอ่านได้ใช้สมองตรองตริใคร่ครวญ เพื่อความถี่ถ้วนในทางปัญญา เติมเต็มโยนิโสมนสิการให้แก่ผู้คน ปลุกมโนธรรมสำนึกของมหาชนน้อยใหญ่ เพียงเท่านี้ก็นับเป็นคุณูปการอันสำคัญยิ่งที่ ส.ศิวรักษ์ ได้กระทำไว้ให้สังคมไทย....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

 2. พระตรีปิฎก

  พระตรีปิฎก

  อันพระภิกษุจีนรูปนี้มีฉายาว่า เหี้ยนจัง หรือ ยวนจ่าง หรือ ซวนจ่าง แล้วแต่จะออกเสียงตามสำเนียงไหน ส่วนคำว่า ถังซำจั๋ง นั้นพยางค์แรกบ่งว่าท่านบวชมีชื่อระบือก้องอยู่ในราชวงศ์นั้นทั้ง พระราชวงศ์ถังก็ทรงเคารพนับถือถวายอุปการะเป็นอันดีต่อท่านส่วนชื่อสองพยางค์หลังเป็นกิตติคุณซึ่งแปลเป็นภาษาสันสกฤตว่า ตรีปิฎก อันเป็นคำกล่าวสรรเสริญในฐานะที่ท่านได้แปลพระธรรมคัมภีร์มากมายเกินกว่าใครๆ ที่เคยทำได้มาก่อนในสมัยของท่าน ใช่ว่าท่านจะเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปในประเทศของท่านเองเท่านั้นก็หามิได้หากท่านยังได้รับการยกย่องตลอดไปทั้งภาคกลางของทวีปอาเซียจนสุดดินแดนอินเดีย พระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิในมัชฌิมประเทศถึงกับขนานนามท่านว่า มหายานเทวะ บ้าง โมกษอาจารย์ บ้างนอกจากท่านพระตรีปิฎกจะทำคุณอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่พระศาสนาแล้วท่านยังเป็นบุคคลสำคัญ ที่นักประวัติศาสตร์โบราณคดีพากันสนใจอีกด้วยจดหายเหตุหรือบันทึกการเดินทางของท่านก็ดี ลิขิตที่ท่านเขียนถวายพระเจ้ากรุงจีนหรือถึงคนอื่นๆ ก็ดี ล้วนเต็มไปด้วยสารัตถประโยชน์อันควรแก่การศึกษาทั้งสิ้น แม้ชีวประวัติของท่านเองก็ส่อให้เห็นว่าท่านเป็นอัจฉริยะโดยแท้....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 120 บาท

  Special Price 108 บาท

 3. กิน กาม เกียรติ ในวัย ๘๐

  กิน กาม เกียรติ ในวัย ๘๐

  กิน กาม เกียรติ ในวัย ๘๐ เล่มนี้ เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวนับร้อยนับพันที่ก่อตำนานอันยาวนานของชายชาวสยามนาม สุลักษณ์ ศิวรักษ์ บุคคลที่ประวัติศษสตร์ต้องยกย่อง และกัลยาณมิตรที่จะไม่มีใครลืม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 280 บาท

  Special Price 252 บาท

 4. ครูและแพทย์ ที่พึงปรารถนาในสังคมสยาม

  ครูและแพทย์ ที่พึงปรารถนาในสังคมสยาม

  ว่าเฉพาะผู้ที่เป็นคอเก่าเล่ายี่ห้อผลงานของ ส.ศิวรักษ์ ย่อมรู้แน่แก่ใจเป็นอย่างดีว่า ข้อคิดคำพูดของนักเขียนคนนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับวงการศึกษา ตลอดจนวงการพระศาสนาย่อมมีอะไรๆ ให้ได้นำกลับไปสำเนียกอย่างแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะเหตุที่ว่า ส.ศิวรักษ์ เป็นผุ้มีสิกขกามะในเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นพื้น และดูเหมือนจะไม่ยอมหยุดนิ่ง ดูได้จากประวัติศาสตร์กิจกรรมความเคลื่อนไหวของเขาในช่วงหนึ่งที่อุทิศทุ่มเทให้กับครูและพระมากเป็นพิเศษ ทั้งผลิต หนังสือ นิตยสาร และเดินสายพูดคุยปาฐกถาให้กับกลุ่มเป้าหมายดังได้แก่ครูบาอาจารย์ และพระเจ้าพระสงฆ์ แม้จะต้องเดินทางไปยังชนบทกันดารห่างไกล ซึ่งความสะดวกสบายไม่อาจเปรียบกับสภาพการณ์ในสมัยหลังๆ นี้ได้เลย แต่เมื่อกระซิบถามเจ้าตัวชั่วมิช้ามินานมานี้ว่า ความหวังพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสถาบันทั้งสองนั้นสัมฤทธิผลบ้างหรือหาไม่ ก็ได้รับคำตอบสั้นๆ ชัดๆ พร้อมกับเสียงกลั้วหัวเราะว่า “ล้มเหลวทั้งคู่ว่ะ”....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 140 บาท

  Special Price 126 บาท

 5. ด้านหน้า ส.ศิวรักษ์ รวมข้อเขียนใน Facebook Sulak Sivaraksa

  ด้านหน้า ส.ศิวรักษ์ รวมข้อเขียนใน Facebook Sulak Sivaraksa

  หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมบทความของอาจารย์สุลักษณ์ที่เคยลงใน Facebook ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความเข้มข้นของเนื้อหากลับไม่ได้เจือจางลงไป หากหลายเรื่องที่โพสต์ใน Facebook ก็เป็นที่สนใจของ "มวลมหาประชาชน" ไม่ว่าจะเป็นกรณีพระมิตซูโอะ คเวสโก (ซึ่งถูกอ่านกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นครั้ง) ตลอดจนกรณีการเสนอให้ตั้งพระพรหมคุณาภรณ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ จนก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ทั้งในทางติและในทางชม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 270 บาท

  Special Price 243 บาท

 6. ด้านใน ส.ศิวรักษ์ รวมคำพูดและข้อเขียน พ.ศ. ๒๕๕๖

  ด้านใน ส.ศิวรักษ์ รวมคำพูดและข้อเขียน พ.ศ. ๒๕๕๖

  ด้านใน ส.ศิวรักษ์ งานของอาจารย์สุลักษณ์ที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่ร้อนแรงด้วยเรื่องการเมืองเท่านั้นหากยังมีเนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันหลักในสังคมไทยอย่างจังๆ เช่น สถาบันสงฆ์ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น รวมตลอดจนเรื่องประวัติศาสตร์ ทั้งเหตุการณ์และตัวบุคคลกล่าวได้ว่า นี่เป็นหนังสือที่จะสะท้อนความคิดที่อยู่ "ด้านใน" ของอาจารย์สุลักษณ์ในวัย ๘๐ ปีออกมาได้อย่างดี ฉนั้น สิ่งที่ผู้อ่านจะได้นอกจากเนื้อหาที่ปรากฎร้อยเรียงเป็นตัวอักษรแล้ว อาจนำพาให้ท่านเข้าถึงจิตใจของอาจารย์สุลักษณ์อีกด้วย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 350 บาท

  Special Price 315 บาท

 7. ขจัดทักษิณ : ธนาธิปไตย

  ขจัดทักษิณ : ธนาธิปไตย

  หนังสือเล่มนี้ต้องการให้คนอ่านได้พิจารณาในข้อเขียนซี่งผู้เขียนได้เขียนไว้ เป็นการพยายามเตือนมหันตภัยของทักษิณธนาธิปไตย ว่าเป็นตัวทำลายเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย เป็นการหลอกลวงประชาราษฎรด้วยมุสาวาทะ โดยใช้นโยบายอันเป็นเท็จ กึ่งจริงกึ่งเท็จ สิ่งที่ทางสำนักพิมพ์ไม่ต้องการอะไรนอกจากจะเผยแพร่ความคิดของผู้เขียนให้ได้พิจารณาในการอ่านของท่านผู้อ่านทุกท่านเพื่อจะได้ประกอบความคิด หรือรู้ทันต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันหรืออนาคต

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 80 บาท

  Special Price 72 บาท

 8. ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด

  ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด

  “เรามักวุ่นๆ กันจนลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่ บางคนบอกว่าเขาลืมหายใจ เราลืมมองคนที่เรารักและเห็นคุณค่าของเขาจนสายเกินไปเสียแล้วก็มี แม้ขณะเรามีเวลาว่าง เราก็ไม่รู้จักว่าจะทำความรู้จักกับสิ่งที่เป็นไปภายในและภายนอกตัวเราเองอย่างไรเราก็เลยเปิดโทรทัศน์ หาไม่ก็หมุนโทรศัพท์ ดังกับให้มันช่วยเราหนีไปจากตัวตนของเรา การภาวนาคือการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในร่างกายของเราในความรู้สึกของเรา ในจิตใจของเรา และในโลกด้วย เมื่อเราสงบอยู่กับขณะปัจจุบัน เราย่อมและเห็นได้ซึ่งความงามและความอัศจรรย์ซึ่งประจักษ์อยู่ต่อหน้าเรา ไม่ว่าสิ่งนั้นๆ จะเป็นทารกเกิดใหม่ หรือพระอาทิตย์แรกขึ้น เราอาจมีความสุขได้ ถ้าเรารู้จักรับรู้กับสิ่งที่ปรากฎเฉพาะหน้าของเรา” (ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกกับพระที่ปรนนิบัติท่านว่า “อ่านปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุดเล่มเดียว แล้วปฏิบัติตามนั้นเถิด”จะว่านี่เป็นปัจฉิมวาจาของท่านอาจารย์ก็ยังได้....

  การสวดมนต์หรือการนึกภาวนาถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่อาจช่วยทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นอุบายให้จิตใจได้พับจากความวุ่นวายต่างๆ ได้ชั่วระยะเวลาด้วย การสวดมนต์ภาวนาประจำวันจึงเป็นสิ่งมีประโยชน์สำหรับทุกคน เพราะเป็นทั้งที่เพิ่มพลังใจและเป็นที่พักใจ....

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 110 บาท

  Special Price 99 บาท

 9. ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ

  ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ

  ทุกครั้งที่ถูกถามถึงหนังสือที่มีอิทธิพลต่อชีวิต หนึ่งในสิบเล่มที่ข้าพเจ้านึกถึงอยู่เสมอ คือ ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ ของ ส.ศิวรักษ์

  ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ เป็นเสมือนประตูที่เปิดให้ข้าพเจ้าเห็นโลกกว้าง ไม่จำกัดอยู่แค่ห้องเรียนหรือตำรับตำรา ทำให้เกิดความรู้สึกห่วงใยในบ้านเมือง พร้อมๆ กับการตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดหมายของชีวิต งานเขียนของ ส.ศิวรักษ์ ไม่เพียงให้ความรู้และแง่คิด หากยังจุด “ไฟ” ให้ลุกโพลงขึ้นในใจ ไม่เพียงกระตุ้นให้ข้าพเจ้าอยากทำอะไรเพื่อสังคมเท่านั้น หากยังเกิดแรงบันดาลใจอยากคิดอยากเขียนอย่าง ส.ศิวรักษ์ บ้าง

  คงเพราะความสนใจเรื่องหนังสือหนังหา ชื่อของ ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ จึงดึงดูดใจให้ข้าพเจ้าหยิบมาอ่าน ในหนังสือเล่มนี้ ส.ศิวรักษ์ ได้เล่าถึงวรรณกรรมทั้งเก่าและใหม่ ทั้งไทยและเทศ ได้อย่างน่าสนใจ มีแง่มุมชวนคิด อีกทั้งมีลีลาการเขียนที่น่าติดตาม โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตรงไปตรงมา ถูกใจวัยรุ่นอย่างข้าพเจ้า เป็นหตุให้ติดใจอยากอ่านหนังสือเล่มอื่นของท่าน โดยเฉพาะ คุยคนเดียว ซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์สังคมและการบ้านการเมืองมากกว่าเล่มอื่น ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจเรื่องบ้านเมืองและสังคมรอบตัวมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม จริยธรรม และพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประเด็นที่ ส.ศิวรักษ์ พูดถึงมากในข้อเขียนของท่าน

  ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตของข้าพเจ้า เช่น มีมุมมองต่อชีวิตไม่เหมือนเดิม เห็นว่าชีวิตควรมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการทำมาหากินและการสร้างความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้น จากเดิมที่สนใจแต่วิทยาศาสตร์ ก็หันมาสนใจสังคมศาสตร์และพุทธศาสนามากขึ้น ใช่แต่เท่านั้น ทัศนคติของข้าพเจ้าต่อ ส.ศิวรักษ์ ก็เปลี่ยนไป้วย คือไม่ได้มองว่าเป็นนักเขียนธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็นปัญญาชนชั้นนำที่ไม่เพียงรู้รอบแต่ยังมีสติปัญญาที่ลุ่มลึก ชนิดที่น้อยคนในเมืองไทยจะเทียบเท่าได้ ที่สำคัญก็คือมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ไม่สยบยอมต่ออำนาจอันรวมไปถึงเผด็จการทหารที่ครองบ้านครองเมืองอยู่ในเวลานั้น ส.ศิวรักษ์ จึงกลายเป็น idol ของข้าพเจ้าไปอย่างรวดเร็ว และเป็นอัสสัมชนิกที่ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภายหลังเมื่อได้รู้จักเป็นส่วนตัว ข้าพเจ้าก็นับถือท่านเป็นอาจารย์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของข้าพเจ้าในเวลาต่อมา แม้เมื่อข้าพเจ้ามาครองผ้ากาวพัสตร์แล้ว สาเหตุที่บวชได้นาน ส่วนหนึ่งก็เพราะคุณูปการของท่านด้วย... >>> พระไพศาล วิสาโล

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 395 บาท

  Special Price 356 บาท

 10. ลอกคราบปัญญาชนฝรั่ง

  ลอกคราบปัญญาชนฝรั่ง

  คำว่าปัญญาชนก็ได้ระบุเอาไว้แล้วว่า “ปัญญา” “ชน” ถ้าจะให้เอาส่วนอื่นๆ ของร่างกายมาใช้ “ชน” ก็คงจะใช่ที่ ดังนั้นการใช้กำปั้น ศอก และตีนมาใช้ในการต่อสู้ก็คงจะผิดวิสัย เพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกฝึกมาให้ใช้กำลังในการต่อสู้ในแง่นี้จึงอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปัญญาชน โดยเฉพาะในโลกฝรั่งคริสเตียนผิวขาวนั้นจะมีอะไรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีที่ต่อต้านความรุนแรง อันรวมไปถึงความรุนแรงทางภาษา เช่นไม่ใช้วาจาหยาบคาย เป็นต้น สำหรับวัฒนธรรมการต่อต้านความรุนแรงนั้นเป็นวัฒนธรรมของพวกกระฎุมพีพ่อค้า เช่น ต่อต้านการรักษาเกียรติยศด้วยการดวลไม่ว่าจะเป็นการดวลดาบหรือปืน (สำหรับวิถีชีวิตที่เน้นความกล้าหาญจากการใช้กำลังและการฝึกจิตใจแบบนี้ก็จะพบได้เสมอในประวัติศาสตร์ยุโรป จนกระทั่งรุ่นท้ายๆ ก็จากคนอย่าง Max Weber กับการดวลดาบ) เป็นต้น แต่วัฒนธรรม “ความเป็นชาย” ของ “ชนชั้นมีระดับ” แบบนี้ก็สูญสลายไปเมื่ออำนาจของพวกกระฎุมพีขยายตัว

  สารบัญ

  • บทนำ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
  • ลอกคราบปัญญาชนฝรั่ง
  • ฌาง-ฌ้าคส์ รุสโซ
  • ตอลสตอย
  • คาล มากซ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 180 บาท

  Special Price 162 บาท

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า