ปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุด

รหัสสินค้า: 9786167122229
สำนักพิมพ์ สยามปริทัศน์
ผู้แต่ง ติช นัท ฮันห์ ผู้แปล ส.ศิวรักษ์
ปีที่พิมพ์ 2554 จำนวนหน้า 140

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 110 บาท

Special Price 99 บาท

หนังสือเข้า 12-01-2015

ได้รับ 99 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

“เรามักวุ่นๆ กันจนลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่ บางคนบอกว่าเขาลืมหายใจ เราลืมมองคนที่เรารักและเห็นคุณค่าของเขาจนสายเกินไปเสียแล้วก็มี แม้ขณะเรามีเวลาว่าง เราก็ไม่รู้จักว่าจะทำความรู้จักกับสิ่งที่เป็นไปภายในและภายนอกตัวเราเองอย่างไรเราก็เลยเปิดโทรทัศน์ หาไม่ก็หมุนโทรศัพท์ ดังกับให้มันช่วยเราหนีไปจากตัวตนของเรา การภาวนาคือการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในร่างกายของเราในความรู้สึกของเรา ในจิตใจของเรา และในโลกด้วย เมื่อเราสงบอยู่กับขณะปัจจุบัน เราย่อมและเห็นได้ซึ่งความงามและความอัศจรรย์ซึ่งประจักษ์อยู่ต่อหน้าเรา ไม่ว่าสิ่งนั้นๆ จะเป็นทารกเกิดใหม่ หรือพระอาทิตย์แรกขึ้น เราอาจมีความสุขได้ ถ้าเรารู้จักรับรู้กับสิ่งที่ปรากฎเฉพาะหน้าของเรา” (ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกกับพระที่ปรนนิบัติท่านว่า “อ่านปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุดเล่มเดียว แล้วปฏิบัติตามนั้นเถิด”จะว่านี่เป็นปัจฉิมวาจาของท่านอาจารย์ก็ยังได้....

การสวดมนต์หรือการนึกภาวนาถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่อาจช่วยทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นอุบายให้จิตใจได้พับจากความวุ่นวายต่างๆ ได้ชั่วระยะเวลาด้วย การสวดมนต์ภาวนาประจำวันจึงเป็นสิ่งมีประโยชน์สำหรับทุกคน เพราะเป็นทั้งที่เพิ่มพลังใจและเป็นที่พักใจ....

รายละเอียดสินค้า

“เรามักวุ่นๆ กันจนลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่ บางคนบอกว่าเขาลืมหายใจ เราลืมมองคนที่เรารักและเห็นคุณค่าของเขาจนสายเกินไปเสียแล้วก็มี แม้ขณะเรามีเวลาว่าง เราก็ไม่รู้จักว่าจะทำความรู้จักกับสิ่งที่เป็นไปภายในและภายนอกตัวเราเองอย่างไรเราก็เลยเปิดโทรทัศน์ หาไม่ก็หมุนโทรศัพท์ ดังกับให้มันช่วยเราหนีไปจากตัวตนของเรา การภาวนาคือการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในร่างกายของเราในความรู้สึกของเรา ในจิตใจของเรา และในโลกด้วย เมื่อเราสงบอยู่กับขณะปัจจุบัน เราย่อมและเห็นได้ซึ่งความงามและความอัศจรรย์ซึ่งประจักษ์อยู่ต่อหน้าเรา ไม่ว่าสิ่งนั้นๆ จะเป็นทารกเกิดใหม่ หรือพระอาทิตย์แรกขึ้น เราอาจมีความสุขได้ ถ้าเรารู้จักรับรู้กับสิ่งที่ปรากฎเฉพาะหน้าของเรา” (ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกกับพระที่ปรนนิบัติท่านว่า “อ่านปัจจุบันเป็นเวลาประเสริฐสุดเล่มเดียว แล้วปฏิบัติตามนั้นเถิด”จะว่านี่เป็นปัจฉิมวาจาของท่านอาจารย์ก็ยังได้....

 

การสวดมนต์หรือการนึกภาวนาถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่อาจช่วยทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นอุบายให้จิตใจได้พับจากความวุ่นวายต่างๆ ได้ชั่วระยะเวลาด้วย การสวดมนต์ภาวนาประจำวันจึงเป็นสิ่งมีประโยชน์สำหรับทุกคน เพราะเป็นทั้งที่เพิ่มพลังใจและเป็นที่พักใจ....

 

สารบัญ


  • บทสวดสำหรับการเริ่มวันใหม่
  • บทสวดสำหรับช่วยการภาวนา
  • บทสวดสำหรับการบริโภคอย่างมีสติ
  • บทสวดสำหรับกิจกรรมประจำวัน