พระตรีปิฎก

รหัสสินค้า: 9789742602635
สำนักพิมพ์ ศูนย์ไทย-ธิเบต
ผู้แต่ง ส. ศิวรักษ์ ผู้แปล -
ปีที่พิมพ์ 2556 จำนวนหน้า 92

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 120 บาท

Special Price 108 บาท

หนังสือเข้า 27-11-2014

ได้รับ 108 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

อันพระภิกษุจีนรูปนี้มีฉายาว่า เหี้ยนจัง หรือ ยวนจ่าง หรือ ซวนจ่าง แล้วแต่จะออกเสียงตามสำเนียงไหน ส่วนคำว่า ถังซำจั๋ง นั้นพยางค์แรกบ่งว่าท่านบวชมีชื่อระบือก้องอยู่ในราชวงศ์นั้นทั้ง พระราชวงศ์ถังก็ทรงเคารพนับถือถวายอุปการะเป็นอันดีต่อท่านส่วนชื่อสองพยางค์หลังเป็นกิตติคุณซึ่งแปลเป็นภาษาสันสกฤตว่า ตรีปิฎก อันเป็นคำกล่าวสรรเสริญในฐานะที่ท่านได้แปลพระธรรมคัมภีร์มากมายเกินกว่าใครๆ ที่เคยทำได้มาก่อนในสมัยของท่าน ใช่ว่าท่านจะเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปในประเทศของท่านเองเท่านั้นก็หามิได้หากท่านยังได้รับการยกย่องตลอดไปทั้งภาคกลางของทวีปอาเซียจนสุดดินแดนอินเดีย พระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิในมัชฌิมประเทศถึงกับขนานนามท่านว่า มหายานเทวะ บ้าง โมกษอาจารย์ บ้างนอกจากท่านพระตรีปิฎกจะทำคุณอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่พระศาสนาแล้วท่านยังเป็นบุคคลสำคัญ ที่นักประวัติศาสตร์โบราณคดีพากันสนใจอีกด้วยจดหายเหตุหรือบันทึกการเดินทางของท่านก็ดี ลิขิตที่ท่านเขียนถวายพระเจ้ากรุงจีนหรือถึงคนอื่นๆ ก็ดี ล้วนเต็มไปด้วยสารัตถประโยชน์อันควรแก่การศึกษาทั้งสิ้น แม้ชีวประวัติของท่านเองก็ส่อให้เห็นว่าท่านเป็นอัจฉริยะโดยแท้....

รายละเอียดสินค้า

อันพระภิกษุจีนรูปนี้มีฉายาว่า เหี้ยนจัง หรือ ยวนจ่าง หรือ ซวนจ่าง แล้วแต่จะออกเสียงตามสำเนียงไหน ส่วนคำว่า ถังซำจั๋ง นั้นพยางค์แรกบ่งว่าท่านบวชมีชื่อระบือก้องอยู่ในราชวงศ์นั้นทั้ง พระราชวงศ์ถังก็ทรงเคารพนับถือถวายอุปการะเป็นอันดีต่อท่านส่วนชื่อสองพยางค์หลังเป็นกิตติคุณซึ่งแปลเป็นภาษาสันสกฤตว่า ตรีปิฎก อันเป็นคำกล่าวสรรเสริญในฐานะที่ท่านได้แปลพระธรรมคัมภีร์มากมายเกินกว่าใครๆ ที่เคยทำได้มาก่อนในสมัยของท่าน ใช่ว่าท่านจะเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปในประเทศของท่านเองเท่านั้นก็หามิได้หากท่านยังได้รับการยกย่องตลอดไปทั้งภาคกลางของทวีปอาเซียจนสุดดินแดนอินเดีย พระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิในมัชฌิมประเทศถึงกับขนานนามท่านว่า มหายานเทวะ บ้าง โมกษอาจารย์ บ้างนอกจากท่านพระตรีปิฎกจะทำคุณอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่พระศาสนาแล้วท่านยังเป็นบุคคลสำคัญ ที่นักประวัติศาสตร์โบราณคดีพากันสนใจอีกด้วยจดหายเหตุหรือบันทึกการเดินทางของท่านก็ดี ลิขิตที่ท่านเขียนถวายพระเจ้ากรุงจีนหรือถึงคนอื่นๆ ก็ดี ล้วนเต็มไปด้วยสารัตถประโยชน์อันควรแก่การศึกษาทั้งสิ้น แม้ชีวประวัติของท่านเองก็ส่อให้เห็นว่าท่านเป็นอัจฉริยะโดยแท้....