กรรม นิพพาน มหาสาวิกาสมัยพุทธกาล

รหัสสินค้า: 9789743155512
สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย
ผู้แต่ง พอล คารุส ผู้แปล ส.ศิวรักษ์
ปีที่พิมพ์ 2545 จำนวนหน้า 129

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 90 บาท

Special Price 72 บาท

หนังสือเข้า 02-02-2017

ได้รับ 72 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

รายละเอียดโดยย่อ

           เป็นนิยายในฝ่ายพุทธ ที่ประพันธ์ขึ้น โดยนักเขียนชาวเยอรมัน โดยมุ่งอธิบายหลักกรรม และ นิพพาน อย่างให้ฝรั่งได้เข้าใจ ในส่วนว่าด้วยเรื่องกรรมนั้นแต่งเสร็จทันส่งให้นักประพันธ์รัสเซียนามอุโฆษ ลีโอ ตอลสตอย ได้อ่านแล้วเขียนคำนำให้ ยิ่งกว่านั้นเขาได้แปลเรื่องส่วนนี้ออกเป็นภาษารัสเซียเสียเอง กรรม นิพพาน เป็นนิทานง่ายๆ แต่งตามแบบชาดก เพื่อชี้ให้เห็นทฤษฎีเรื่องกรรมในแง่ของจริยธรรมและจิตวิทยาฝ่ายพุทธ เพื่อความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ แม้เรื่องหลังจะแทรกอรรถาธิบาย คติพราหมณ์ที่ฟังซับซ้อนขึ้นบ้างก็ตาม ส่วนมหาสาวิกาฯ นั้น ผู้แปลได้เรียบเรียงจากเอกสารอ้างอิงชิ้นสำคัญของลังกา โดยมุ่งสื่อถึงประวัติพระเถรี และอุบาสิกาคนสำคัญ ๑๓ ท่าน มีพระนางมหาปชาบดีโคตรมี เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

          เป็นนิยายในฝ่ายพุทธ ที่ประพันธ์ขึ้น โดยนักเขียนชาวเยอรมัน โดยมุ่งอธิบายหลักกรรม และ นิพพาน อย่างให้ฝรั่งได้เข้าใจ ในส่วนว่าด้วยเรื่องกรรมนั้นแต่งเสร็จทันส่งให้นักประพันธ์รัสเซียนามอุโฆษ ลีโอ ตอลสตอย ได้อ่านแล้วเขียนคำนำให้ ยิ่งกว่านั้นเขาได้แปลเรื่องส่วนนี้ออกเป็นภาษารัสเซียเสียเอง กรรม นิพพาน เป็นนิทานง่ายๆ แต่งตามแบบชาดก เพื่อชี้ให้เห็นทฤษฎีเรื่องกรรมในแง่ของจริยธรรมและจิตวิทยาฝ่ายพุทธ เพื่อความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ แม้เรื่องหลังจะแทรกอรรถาธิบาย คติพราหมณ์ที่ฟังซับซ้อนขึ้นบ้างก็ตาม ส่วนมหาสาวิกาฯ นั้น ผู้แปลได้เรียบเรียงจากเอกสารอ้างอิงชิ้นสำคัญของลังกา โดยมุ่งสื่อถึงประวัติพระเถรี และอุบาสิกาคนสำคัญ ๑๓ ท่าน มีพระนางมหาปชาบดีโคตรมี เป็นต้น

สารบัญ

กรรม

นิพพาน

มหาสาวิกาสมัยพุทธกาล